اندازه برداری ابعادی:
(توسط کولیس، میکرومتر، متر، R سنج، شابلون رزوه، زاویه سنج برای قطعات ساده و اندازه برداری توسط دستگاه CMM جهت قطعات پیچیده تر و دارای انحنا و Curvature)  اندازه گذاری صنعتی، تلرانس گذاری های ابعادی و هندسی ، کلیه علائم صافی سطوح، انطباقات و استانداردهای بین المللی