BOM چیست؟
BOM مخفف عبارت Bill Of Material یعنی شناسنامه مواد و قطعات جهت تولید یک محصول است. شناسنامه محصول در قالب جدولی از مواد و قطعات  که مشخصاتی از قبیل استاندارد ابعاد، شکل، جنس مواد، وزن مواد و... دارد تهیه می شود. ضرورت آماده سازی BOM در یک پروژه فنی از آن جهت است که در واقع شناسنامه محصول،‌ ليست مواد و قطعاتی را که نشان دهنده اجزا تشكيل دهنده محصول است از جمله کلیه اجزا محصول، ترتیب ساخت و تعداد هر یک از اجزا برای ساخت را، به تفکیک مشخص می سازد. بنابراین قبل از شروع تولید و ساخت ابتدا باید BOM آماده شود و البته ممکن است طی پروسه تهیه پروتایپ تا تولید نهایی تغییراتی روی BOM ایجاد شود. از مهم ترین کاربردهای این جدول می توان به برآورد قیمت قبل از تولید توسط آن اشاره نمود.