لیست نمایشگاههای خارجی سال 1395
ردیفعنوان نمایشگاهتاریخ برگزاریمدیر پروژه/ناظر پروژهمسئول/مسئولین اجرایی
1هشتاد و یکمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی- یونان20-28 شهریور
(18-10سپتامبر2016)
خانم ادبی
21912568
خانم رستگار
21912442-22662835
2نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های صنعتی مسقط- عمان (INFRA-OMAN)19-21مهر
(12-10 اکتبر2016)
آقای حسن زاده(ناظر)
21912835
-------
3نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس- فرانسه (SIAL 2016)25-29 مهر
(20-16 اکتبر 2016)
آقای علویخانم رستگار
21912442-22662835
4نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و سازبلونیا- ایتالیا (SAIE 2016)28 مهر-1 آبان
(22-19 اکتبر2016)
آقای رشیدی(ناظر)
21913055
-------
5چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد - عراق11-20 آبان
(10-1نوامبر2016)
آقای عباس ترکاشوند(ناظر)
21913025
-------
6نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در رم - ایتالیا2-6 آذر
(26-22نوامبر2016)
آقای میرظفرجویانآقایان بیدی و موبدی
21912766-21912376
7نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط - عمان4-8 بهمن
(27-23 ژانویه2017)
آقای مظفرآقایان عزیزی مقدم و فتح اله پور
21912309 - 22662824
8نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در نایروبی- کنیا 15-18 بهمن
(6-3 فوریه 2017)
آقای مجیدی
21912651
آقایان نادری و عسگری
21912200-21912692
9نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دارالسلام- تانزانیااسفندماه -/ مارس 2017آقای داداشی(ناظر)
21912418
-
10نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان6-9 اسفند ماه
(27-24فوریه 2017)
آقای آملی(ناظر) 21912887-