شرکت طراح گستر اسپادانا با به کارگیری بهترین و مجرب ترین نیروهای متخصص توانسته در زمینه طراحی ، تحلیل ، مشاوره و ساخت قطعات صنعتی گام بزرگی بردارد.این شرکت  توانسته با همت و تلاش روز افزون در زمینه طراحی ، تحلیل و مهندسی معکوس انواع مخازن تحت فشار ، پروسس ، نگهداری و تجهیزات پیشرفته در عرصه فرآورده های مواد غذایی و لبنی کشور و همچنین طراحی مخازن پلاستیکی(تزریق پلاستیک) در عرصه کشاورزی ،قدم های بزرگی بردارد.